29.09.2002 Vážený návštevníci,
Táto internetová stránka vznikla na základe uznesenia Vlády SR č. 695 z 26. júna 2002, ktorým vláda schválila Štátnu politiku v oblasti udeľovania licencií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy SR.

26.06.2002
Vláda SR svojím uznesením č. 695 schválila Štátnu politiku v oblasti udeľovania licencií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy SR, ktorá zadefinovala celkovú koncepciu a smerovanie štátnej regulácie v oblasti udeľovania licencií a povolení. Táto licenčná politika zároveň navrhla aj konkrétne zmeny postupov v licenčnom konaní, s cieľom obmedziť subjektívne rozhodovanie, zabezpečiť transparentnosť, zlepšiť prístup k informáciám a zabezpečiť systematickú centrálnu kontrolu licenčného konania.

11.04.2001
Na podnet Analýzy stavu licencií a povolení poskytovaných v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy zo 17. januára 2001 vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 334 schválila Základné princípy udeľovania licencií a povolení v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy.

17.01.2001 Vláda SR podnikla v oblasti udeľovania licencií prvý konkrétny krok.
Vláda SR podnikla v oblasti udeľovania licencií prvý konkrétny krok. Svojím uznesením č. 33 zobrala na vedomie Analýzu stavu licencií a povolení poskytovaných v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy, ktorá formou komplexnej revízie systému udeľovania licencií identifikovala najzávažnejšie nedostatky v tejto oblasti.